Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De navolgende mutaties in de reserves worden in het kader van de voorschriften (art 28 lid d BBV) als structureel beschouwd:

Reserve

Mutatie

Toevoeging

Onttrekking

Reserve kapitaallasten

jaarlijkse onttrekking

264.500

Reserve verkoop aandeel  Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)

jaarlijkse onttrekking

19.000

Reserve onderhoud wegen

egalisatie lasten

774.000

Reserve baggeren

egalisatie lasten

100.000

Reserve bijdrage GOL bedrijven

jaarlijkse toevoeging

120.000

Reserve Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs (IHP)

egalisatie lasten

497.000

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26