Jaarstukken 2019

Programma's

Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

In Heusden focussen we ons op onderwerpen die de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger rechtstreeks beïnvloeden, zoals het tegen gaan van overvallen, inbraken en diefstallen. Maar ook het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, intimidatie, overlast en verloedering is een speerpunt. Het programma Openbare Orde en Veiligheid levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en aan veilige evenementen en horeca. Daarnaast liggen er fundamentele taken bij de bestrijding van rampen en crises.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 3.644
Gerealiseerd € 3.556
Afwijking € 88
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26