Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening boven het landelijke gemiddelde.

In 2019 hebben we de doorontwikkeling van de vier kernelementen Dromen. Doen. Heusden., HeuseService, MogelijkMakers en de Heusdense School doorgezet. Bijvoorbeeld door voortzetting van de kernwaardentrainingen gespreksvaardigheden en hospitality voor de hele organisatie. “Intern” kreeg veel aandacht, omdat wij geloven dat niet externe PR en marketing, maar houding en gedrag van al onze MogelijkMakers het verschil kunnen maken.

Extern krijgt ons merk natuurlijk ook veel aandacht. Dat gebeurt via bekende activiteiten als de Doeners van de Maand en inwonersparticipatie. In 2019 hebben we ervoor gekozen de jaarlijkse Dromen. Doen. Heusden.-dag niet op één dag te laten plaatsvinden, maar aan te sluiten bij evenementen door het jaar heen. Tijdens die evenementen zijn de Droom, de Doeners en de Heusdenaar van het jaar gehuldigd.  

We hebben in 2019 ook gezocht naar nieuwe manieren om HeuseService vorm te geven. Bijvoorbeeld via de Instareporters: jongeren die het Instagram-account van de gemeente beheren en onze gemeente door hun bril in beeld brengen. Een ander voorbeeld is het wekelijkse omgevingsbeeld, waarmee we bestuur en management informeren over onderwerpen die onze inwoners in positieve en negatieve zin bezighielden.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26