Jaarstukken 2019

Programma's

Duurzaamheid, Milieu en afval

Beschrijving

Het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid, milieu en afval is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering. De gemeente voert regie op terreinen als afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.
Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit op deze terreinen. Een aantal van deze taken zijn (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 8.690
Gerealiseerd € 8.566
Afwijking € 124
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26