Jaarstukken 2019

Programma's

Onderwijs

Beschrijving

De gemeente heeft een regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van leerlingenvervoer en het voorzien in onderwijshuisvesting. Het onderwijsbeleid heeft raakvlakken met het integraal jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0 tot 23 jaar.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 3.339
Gerealiseerd € 3.209
Afwijking € 130
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26