Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, zoals wegen, riolering, water, groen- en sportvoorzieningen en gebouwen. In deze paragraaf gaan we in op de beleidskaders voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële vertaling ervan.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26