Jaarstukken 2019

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Verplichte indicatoren

Formatie en overhead

2017

2018

2019

formatie (in FTE per 1.000 inwoners)

6,54

6,71

6,99

bezetting (in FTE per 1.000 inwoners)

6,02

6,15

6,36

apparaatskosten (in € per inwoner)

€ 490

€ 522

€ 594

externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur)

13,0%

12,1%

12,4%

overhead (% van totale lasten)

7,3%

8,0%

8,9%

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 6.705
Gerealiseerd € 6.790
Afwijking € -85
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26