Jaarstukken 2019

Bestuur en beheer

Belangrijkste kaders

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 6.705
Gerealiseerd € 6.790
Afwijking € -85
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26