Jaarstukken 2019

Openbare orde en veiligheid

Hoe is het geld besteed?

Hoe is het geld besteed?

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 3.644
Gerealiseerd € 3.556
Afwijking € 88
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26