Jaarstukken 2019

Onderwijs

Belangrijkste kaders

Belangrijkste kaders

Nationale en provinciale wettelijke en beleidskaders

  • Wet op het primair onderwijs
  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet op de expertisecentra
  • Wet educatie en beroepsonderwijs
  • Leerplichtwet
  • Wet op de kwalificatieplicht
  • RMC-wet (regionale meld- en coördinatiefuncties)
  • Wet Passend onderwijs
  • Wet Kinderopvang
  • Jeugdwet

Heusdense beleidskaders

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26