Jaarstukken 2019

Sociaal domein

Indicatoren

Eigen indicatoren

nb; het aantal banenafspraken voor de regio Hart van Brabant 2019 volgt na opstelling jaarverslag.

2013/2016

2013/2016

2017

2017

Gezondheid

Gezondheidsmonitoren
GGZ

% Heusden

% Hart van Brabant

% Heusden

% Hart van Brabant

Goede gezondheid

jeugd

97

96

98

96

jongeren

82

83

volwassenen

79

79

senioren

64

63

Psychisch gezond

jeugd

82

83

83

84

jongeren

82

84

volwassenen

84

83

senioren

82

84

Gezond gewicht

jeugd

91

91

94

89

jongeren

89

90

volwassenen

49

54

senioren

42

39

Drinkt niet

jongeren

64

66

volwassenen

16

16

senioren

15

20

Rookt niet

jongeren

91

93

volwassenen

75

78

senioren

88

89

De cijfers zijn afkomstig uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitoren. Voor jeugd hebben deze in 2013 en 2017 plaatsgevonden. De overige gegevens dateren van de monitor uit 2016.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26