Jaarstukken 2019

Onderwijs

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Verzuim per 1.000 leerlingen (inwoners 5-18 jaar)

2015

2016

2017

2018

Absoluut verzuim (leerplichtigen, niet ingeschreven op een school)

0,6

0,0

0,46

0,0

Relatief verzuim (ingeschreven leerlingen, ongeoorloofd afwezig)

35

5

12

9

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26