Jaarstukken 2019

Onderwijs

Indicatoren

Eigen indicatoren

Leegstaande lokalen basisonderwijs

2016

2017

2018

2019

                           Aantal leegstaand

24

24

27

25

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26