Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

In 2019 is een begin gemaakt met het implementeren van een contractbeheersysteem in de organisatie. Er zijn inmiddels meer dan 300 contracten geregistreerd in het systeem. Verder is in integrale samenwerking een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in het (lokaal) inkoopvolume van de gemeente, zodat we meer kunnen gaan sturen op het stimuleren van de lokale economie. Circulair inkopen is een onderwerp van gesprek, maar heeft nog geen plaats gekregen in het inkoopbeleid. Bij aanbestedingen wordt wel al gekeken of er mogelijkheden zijn om circulair in te kopen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26