Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

In de begroting 2019 werd rekening gehouden met een licht stijgende rente voor kortlopende en langlopende geldleningen. De rente voor een 3-maands lening (korte rente) was op 1 januari 2019
-0,34% en op 31 december 2019 -0,42%. De rente voor een 10-jaars lening (lange rente) is in 2019 gedaald van 0,61% naar 0,23% ultimo 2019.

In de begroting 2019 is gerekend met een rente van 0,00% voor kortlopende geldleningen en 1,5% voor langlopende geldleningen. Door de lage rente waartegen langlopende geldleningen in 2019 zijn geherfinancierd, is de gewogen gemiddelde rente van de leningenportefeuille in 2019 gedaald van 1,72% naar 1,59%. Dit betekent dat de gemeente voor iedere geleende euro minder is gaan betalen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26