Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

De bruto boekwaarde van de grondexploitaties daalde in 2019 van € 74,3 miljoen naar € 69,3 miljoen. De daling komt vooral door de gerealiseerde verkopen in het project Geerpark  (>10 miljoen). Overigens zullen de resultaten in deze verkopen voor wat betreft het aandeel van Woonveste in Geerpark in 2020 nog wel verrekend gaan worden.
Vanwege verwachte verliezen is een verliesvoorziening gevormd van € 15,6 miljoen. De boekwaarde betreft voornamelijk grondexploitaties in de categorie ‘Bouwgrond in exploitatie’ (Bie).

Per saldo is het verwachte verlies (berekend op eindwaarde) van de geactualiseerde grondexploitaties in deze jaarrekening geraamd op € 1,5 miljoen. Dit resultaat bestaat uit € 14,1 miljoen aan positieve resultaten (met name De Grassen, Dillenburg, Het Hoog I en Metal Valley) en voor € 15,6 miljoen aan negatieve resultaten (voor een groot deel voor Geerpark en Steenenburg).

Het aandeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ (Niegg) in de totale boekwaarde is nu beperkt tot
€ 2,2 miljoen. Qua resultaat is op deze posities een verlies voorzien van € 1,6 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26