Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

In 2019 zijn geen grondexploitaties afgesloten.

Winstnemingen zijn berekend op basis van de percentage of completion methode. In 2019 is de tussentijdse winstneming berekend op € 544.000. De winstneming heeft betrekking op de Grassen (€ 49.000), Dillenburg € 299.000, Hoog I (€ 42.000, Hoog II € 20.000 en Metal Valley € 134.000. Op de lopende positieve complexen is tot en met 2019 in totaal voor € 7,4 miljoen aan winst genomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26