Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Gebeurtenissen na balansdatum

Effect COVID-19 virus
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren de impact en de risico’s van ons en die van onze partners voortdurend en zullen hierover rapporteren via de reguliere P&C producten.

Op dit moment zijn op hoofdlijnen de volgende (mogelijke) financiële effecten te onderscheiden:

  • De waardering van debiteuren: als gevolg van een recessie kunnen bv. de belasting- of uitkeringsdebiteuren minder goed gaan betalen. Dit kan effect hebben op de waardering van de debiteuren en de hiervoor gevormde voorziening. Vooralsnog is de huidige voorziening gehandhaafd;
  • De extra uitgaven die volgen uit alle ondersteuningsmaatregelen. Waaronder de noodmaatregelen zoals het doorbetalen van zorgaanbieders (op basis van reguliere afspraken), leerlingenvervoer (doorbetaling op 80%) en de regeling voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers (uitgevoerd door Baanbrekers). Het is onzeker of eventuele compensatie van het rijk toereikend zal zijn;
  • Hogere uitvoeringskosten door extra werkzaamheden als gevolg van de maatregelen, handhaven van de noodverordening, uitval van medewerkers en het organiseren van thuiswerkfaciliteiten;
  • Lagere inkomsten: leges voor evenementen staan onder druk door de corona-maatregelen, evenals de opbrengsten uit toeristenbelasting, verhuur van (sport)accommodaties en zwemlessen.
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26